بررسی تأثیر پره راهنمای ورودی در عملکرد کمپرسور چند طبقه با استفاده از شبیه‌سازی سه‌بعدی

Document Type : Original Article

Authors

1 Department of Aerospace Engineering Amirkabir University of Technology

2 Department of Aerospace Engineering, Amirkabir University of Technology

3 Department of Aerospace Engineering, . Amirkabir University of Technology

Abstract

یکی از چالش‌های اساسی در موتورهای توربین‌گاز، افت راندمان آن‌ها در نقاط خارج از طراحی است. با توجه به توان مصرفی قابل توجه کمپرسور، استفاده از پره راهنمای ورودی متغیر یکی از مهم‌ترین روش‌های کنترل توان کمپرسور برای اصلاح عملکرد توربین‌گاز در شرایط خارج طراحی به شمار می‌رود. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر پره راهنمای ورودی، بر عملکرد یک کمپرسور چند طبقه است. روش کار در پژوهش حاضر، شبیه‌سازی سه بعدی است. برای مدل‌سازی کمپرسور و صحت-سنجی نتایج، از اطلاعات و نتایج آزمایشگاهی کمپرسور پنج طبقه‌ ناسا استفاده شده است. در این راستا، برای مدل‌سازی کمپرسور مذکور، از شبیه‌سازی سه بعدی در نرم افزار انسیس سی اف ایکس (Ansys-CFX) بهره گرفته شده است. پس از صحت‌سنجی نتایج، مدل سه بعدی پره راهنمای ورودی، طراحی و شبیه‌سازی شده و منحنی عملکرد کمپرسور در زوایای مختلف نصب پره راهنما استخراج شده است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی کمپرسور نشان می‌دهد که با بستن پره راهنمای ورودی، ضمن کاهش دبی هوای ورودی، راندمان آن قابل افزایش است. همچنین مشاهده می‌شود که افزایش راندمان کمپرسور با بستن پره راهنمای ورودی، دائمی نبوده و پس از زاویه‌ی مشخصی، مقدار آن روند کاهشی خواهد داشت.

Keywords

Main Subjects


Article Title [فارسی]

بررسی تأثیر پره راهنمای ورودی در عملکرد کمپرسور چند طبقه با استفاده از شبیه‌سازی سه‌بعدی

Authors [فارسی]

  • علی مددی 1
  • رضا محمدی فشارکی 2
  • ابوالقاسم مسگرپور طوسی 3
1 دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
2 دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
3 دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر