دوره 15 (1401)
دوره 14 (1400)
دوره 13 (1399)
دوره 12 (1398)
دوره 11.1 (1397)
دوره 11 (1396)
دوره 10 (1392)
دوره 9 (1391)
دوره 8 (1390)
دوره 7 (1389)
دوره 6 (1388)
دوره 5 (1387)
دوره 4 (1386)
دوره 3 (1385)
دوره 2 (1384)
دوره 1 (1383)

مفتخریم که این مجله را در حوزه علم و فناوری هوافضا معرفی کنیم. نشریه علوم و مهندسی هوافضا دوفصلنامه ای با دسترسی باز به متن مقالات است که توسط انجمن هوافضای ایران منتشر می شود. همانطور که می دانیم، در این زمینه نشریه ای با گستره بین المللی در منطقه آسیای مرکزی و غربی وجود ندارد و قویاً معتقدیم که  علوم و مهندسی هوافضا این امکان را در منطقه و در کل جهان برای ارتباط بهتر بین دانشمندان ممکن می کند و محققان علوم و فنون هوانوردی و فضانوردی و همچنین در کلیه رشته های مرتبط را در این گرد هم آورده است. برای شروع  ارسال مقاله جدید، لطفاً ابتدا صفحه راهنمای نویسندگان را برای اطلاعات دقیق در مورد قالب، سبک و سایر الزامات نسخه خطی مطالعه کنید. ارسال مقاله، داوری و انتشار کاملا رایگان است. نسخ خطی جدید باید پس از ثبت نام توسط نویسنده مربوطه از طریق وب سایت به صورت آنلاین ارسال شود. همه مقالات ارسالی توسط نرم افزار مشابهت یاب iThenticate بررسی می شوند تا از اصالت آنها اطمینان حاصل شود و پس از آن توسط داوران مرتبط و متخصص داوری خواهند شد. لذا از تمامی نویسندگان تقاضا می شود که پیش از ارسال مقاله به نشریه، از اصالت نشریه اطمینان به عمل آورند. (مطالعه بیشتر درباره نشریه...)

 

زمینه های فعالیت:

آیرودینامیک و مکانیک سیالات، ترمودینامیک و نیروی محرکه، احتراق و انتقال حرارت، دینامیک و کنترل، مکانیک پرواز، طراحی، سازه های فضایی و ارتعاشات، مدیریت هوانوردی و غیره. 

توالی چاپ: دوفصلنامه

زبان نشریه: انگلیسی

خط مشی اخلاقی نشریه علوم و مهندسی هوافضا بر اساس دستورالعمل های کمیته اخلاق در انتشار (COPE) است و با آیین نامه های رفتاری کمیته تحریریه نشریه علوم و مهندسی هوافضا مطابقت دارد.

 

کلیه مقالات منتشر شده در مجله با رعایت اصول تحقیق و استناد صحیح در حالت دسترسی آزاد برای مطالعه یا بهره برداری علمی می باشد. 

 

 

 

فنی و مهندسی هوافضا
Analysis and Comparison of Fuzzy PID Controller Performance in Time and Frequency domain For a Stabilized Pitch-Yaw Gimbal

Amir Moghtadaei Rad

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 1-15

https://doi.org/10.22034/jast.2023.377460.1140

چکیده
  In this article, a complete model including cross-coupling of azimuth and elevation axes, the effect of axis friction, non-perpendicularity and imbalance of axes was implemented for the platform with two degrees of freedom. Since this model includes 3 loops of current, stability and tracking from the inside to the outside, it was necessary to design a suitable controller for each loop separately from the inside to the outside after linearizing the obtained model. Also, due to the presence of two channels, azimuth and elevation, it was necessary to repeat and design 3 controllers for both channels ...  بیشتر

فنی و مهندسی هوافضا
A Method for Selection of Optimum Solidity in Design of a Tandem Compressor Blade Row

Hamzeh Eshraghi

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 16-30

https://doi.org/10.22034/jast.2023.365224.1133

چکیده
  In the current article, using results of previous researches, a guideline has been developed to select a proper value for solidity of a tandem blade row in an axial flow compressor stage. Next, using this guideline, a highly loaded tandem compressor stage has been designed. To verify the selected solidity value, some other cases have been designed with different solidity values. Other geometrical parameters have been selected similarly in all cases. At the next stage, a three dimensional numerical model is developed to predict the characteristic performance of each tandem stage. The model is validated ...  بیشتر

فنی و مهندسی هوافضا
Darrieus Wind Turbine; Performance Enhancement Due to the Blade Cross-Section Optimization

Jafar Jafari؛ hamid Parhizkar؛ Sajad Ghasemlooy

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 31-47

https://doi.org/10.22034/jast.2023.365726.1134

چکیده
  This research investigates the effect of optimization of blade cross-section on the performance of the Darrieus wind turbine. The fluid flow around a Darrieus wind turbine is simulated by URANS (Unsteady Reynolds Averaged Navier Stokes) method. And blade cross-section was modeled by the Bezier curve and optimized to increase the average torque of the wind turbine. We used a novel, simple way for remeshing new design points in the optimization process. The Nelder-Mead simplex method was used for optimization, which enhanced the Turbine's performance by 33.7 percent. Results show that optimization ...  بیشتر

فنی و مهندسی هوافضا
Way Point Tracking of Fixed-Wing Unmanned Aerial Vehicles Using Backstepping Controller and Fuzzy Logic

Seyedeh sepideh Madani؛ mohammad ali shahi ashtiyani

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 48-55

https://doi.org/10.22034/jast.2023.103296.0

چکیده
  Nowadays, operational usage of the unmanned aerial vehicles (UAVs) in various missions is on the increase considering their capabilities. Provided that there is coordination between the UAV, navigation and control system, operational capability of the UAVs increases. Since there is no pilot in UAVs, the task of guidance and control of the UAV for carrying out the mission depends on the ability of the autopilot and guidance system. This paper regards the control and the guidance as two separate entities in way point tracking problem. To do so, backstepping controller design for inner loop to track ...  بیشتر

فنی و مهندسی هوافضا
Different Intelligent Methods for Coefficient Tuning of Quadrotor Feedback-linearization Controller

Mana Ghanifar؛ Milad Kamzan؛ Morteza Tayefi

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 56-65

https://doi.org/10.22034/jast.2023.355914.1123

چکیده
  This paper investigates different intelligent methods of tuning feedback-linearization control coefficients. Feedback-linearization technique is an effective method of controlling nonlinear systems. The most critical part of designing this controller is tuning the gains, especially if the plant has complex nonlinear dynamics. In this research, to improve the performance of the overall closed-loop system, the feedback linearization method has been integrated with the conventional proportional-integral-derivative (PID) controller. Also, a quadratic performance index was used to compare the functionality ...  بیشتر

فنی و مهندسی هوافضا
Fast Terminal Sliding Mode Control for the Soft Landing of a Space Robot on an Asteroid Considering a Barycentric Gravitational Model

Mahsa Azadmanesh؛ Jafar Roshanian؛ Mostafa Hassanalian

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 66-76

https://doi.org/10.22034/jast.2023.394618.1147

چکیده
  This study aims to control a space robot's soft-landing trajectory on the asteroid EROS433 considering a weak, yet effective gravitational field. As the research innovation, the study employs a fast terminal sliding mode control (FTSMC) to manage the landing trajectory and enhance the dynamic tracking performance for the soft landing of the space robot on the asteroid. This controller can ensure that the system modes are positioned on the sliding surface within a limited time. As an advantage over the PD sliding mode controller, the proposed controller raises the speed and improves the accuracy ...  بیشتر

فنی و مهندسی هوافضا
Designing a Hybrid GEO-LEO Constellation Pattern for Regional Satellite Navigation in Iran

Shahrokh Zohrabzadeh Bozorgi؛ Abolghasem Naghash

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 77-87

https://doi.org/10.22034/jast.2022.362842.1132

چکیده
  In this paper, a few hybrid satellite constellations including combinations of LEO and GEO satellites for providing satellite navigation and positioning services for users in Iran have been designed and proposed. The performance of the constellations has been analyzed based on DOP values variations. It is shown that theoretically, it is possible to provide satellite positioning and navigation service with acceptable DOP values based on the introduced hybrid pattern including three GEO satellites and a constellation of about 30 to 60 LEO satellites in 3 or 4 orbit planes. The design has been performed ...  بیشتر

فنی و مهندسی هوافضا
Determination of a High-speed Centrifugal Pump's Stable Performance Range by Computational Fluid Dynamics

Ali Cheraghi؛ Reza Ebrahimi

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 88-100

https://doi.org/10.22034/jast.2022.357423.1128

چکیده
  Feed pumps play a crucial role in the dynamics of hydraulic systems. The surge phenomenon is a common type of instability in pumps and compressors. This phenomenon is a systematic instability and is influenced by the dynamics of all components of a hydraulic system, including tank, valves, suction pipes, impeller and the turbomachine itself. Surge emerges when a pump is operating with a positive slope of head and flow curve. The coincidence of the surge phenomenon with cavitation results in a damaging phenomenon called "auto-oscillation." Thus, predicting a pump's behavior outside the design points ...  بیشتر

فنی و مهندسی هوافضا
Investigating the relative motion of two satellites corresponding to the orbital collocation strategy

Fatemeh Amozegary؛ Amir reza Kosari؛ Mahdi Fakoor

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 101-114

https://doi.org/10.22034/jast.2023.376290.1142

چکیده
  The ever increasing demand for placing satellites in the geostationary orbit has caused the revision and change of the conventional mechanism of allocating orbital slots. Therefore, collocation approaches and station keeping of several satellites with a common position have been developed to improve the utilization of the capacity of the geostationary orbit. This, in turn, leads to an increase in the complexity and sensitivity of the modeling, guidance, and control processes. However, new restrictions are added to the problem of maintaining a common location, such as maintaining the minimum separation ...  بیشتر

فنی و مهندسی هوافضا
Aviation Accident Rescue Operation Enhancement by Geo-Tagging Pilot Communication

Kamran Raissi Charmakani؛ Gholamreza Moradi

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 115-123

https://doi.org/10.22034/jast.2023.385518.1144

چکیده
  Knowledge of aircraft last position and trajectory is of the utmost importance for search and rescue in aviation today. In case of an accident, this information is necessary for rapid response.The existing method of reporting the whereabouts depend upon pilot reports during flight or signals from special equipment such as emergency location transmission. Future renovation to Air Traffic Control system has been planned which requires the installation of automatic Dependent Surveillances – Broadcast. However, it will take some time to implement such systems in all aircrafts and providing the ...  بیشتر

فنی و مهندسی هوافضا
Mixed Convection and Radiation Heat Transfer in an Enclosure Filled with Unevenly Heated Plates at Different Configurations

Sahar Noori؛ Armin Sheidani؛ Djavad Kamari

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 124-145

https://doi.org/10.22034/jast.2023.357234.1127

چکیده
  In this study the effect of different configurations of three plates located in an air-filled container, which included vertical, horizontal and tilted, on coupled radiation and natural convection heat transfer has been numerically investigated. The side walls of the cavity were kept a constant temperature, while the upper and the lower walls were thermally insulated. In addition, non-uniform temperature distribution was applied to each of the plates. Moreover, in this study the effect of coupled heat transfer on flow separation and local Nu number was studied. The flow separation on the heated ...  بیشتر

فنی و مهندسی هوافضا
Improving the performance and work-absorbing capacity of the axial-flow compressor by using tandem blades.

Alireza Sekhavat Benis؛ Reza Aghaei Togh

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 146-158

https://doi.org/10.22034/jast.2022.357363.1126

چکیده
  The compressor blade is responsible for increasing the flow pressure. By adding a blade behind the main blade, the compressor performance can be improved by increasing the pressure ratio and reducing the weight. The tandem improves the performance and increases the compressor absorption coefficient by increasing the pressure ratio, preventing flow separation and controlling the boundary layer. This has led compressor designers to seek to reduce weight, increase pressure ratio and increase efficiency by using tandem. The geometry of the compressor blade and stage along with its tandem has been obtained ...  بیشتر

فنی و مهندسی هوافضا
Investigation of Flow Separation Phenomenon for Supersonic Convergent–Divergent Nozzles

Omid Habibi؛ Reza Ebrahimi؛ Hasan Karimi Mazraeh Shahi

دوره 14، شماره 2 ، مهر 1400، ، صفحه 141-151

چکیده
  The nozzle, an end-element of the propulsive process Cycle, represents a critical part of any aerospace vehicle. The task of accelerating and efficiently exhausting combusted and reactive gases according to the delivered thrust represents the main objective of the propulsion system design. Flow separation in supersonic convergent–divergent nozzles has been the subject of several experimental and numerical studies in the past. Now, with the renewed interest in supersonic flights and space vehicles, the subject has become increasingly important, especially for aerospace applications (rockets, ...  بیشتر

فنی و مهندسی هوافضا
A new method to primary and optimized design of ducted fan

Ahamad Sharafi

دوره 14، شماره 2 ، مهر 1400، ، صفحه 52-65

چکیده
  In the present study, the aerodynamic performance of the ducted fan is investigated using the surface vorticity method and the lifting line theory. In previous research, to consider the effects of the duct, most of the parameters derived from empirical tests or computational fluid dynamics. Our goal is to present a new method for considering the effects of the duct on the fan enclosed in a duct. In this method, the lift and drag coefficients are only input parameters. The present method requires considerably less computational time than CFD methods. Also, the aerodynamic optimization of fan blades ...  بیشتر

فنی و مهندسی هوافضا
Mixed Mode (I/II/III) Stress Intensity Factors in Gas Turbine Blade Considering 3D Semi-elliptical Crack

Seyed mohammad navid ghoreishi؛ Nabi Mehri-Khansari؛ Houman rezaei

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 1-13

https://doi.org/10.22034/jast.2021.294317.1077

چکیده
  Regardless of the initiation or propagation procedure of crack in a gas turbine blade, the precise expectation of the fracture behavior, such as mixed-mode Stress Intensity Factors (SIF), plays a significant role in acquiring its operational life. Therefore, multilateral three-dimensional fracture solutions are required, including real-based mixed-mode loading (I/II/III) conditions and geometrical considerations. In this study, three-dimensional semi-elliptical crack in a gas turbine blade with various geometrical parameters and inclination angles under mixed-mode loading (I/II/III) conditions ...  بیشتر

فنی و مهندسی هوافضا
Improving the performance and work-absorbing capacity of the axial-flow compressor by using tandem blades.

Alireza Sekhavat Benis؛ Reza Aghaei Togh

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 146-158

https://doi.org/10.22034/jast.2022.357363.1126

چکیده
  The compressor blade is responsible for increasing the flow pressure. By adding a blade behind the main blade, the compressor performance can be improved by increasing the pressure ratio and reducing the weight. The tandem improves the performance and increases the compressor absorption coefficient by increasing the pressure ratio, preventing flow separation and controlling the boundary layer. This has led compressor designers to seek to reduce weight, increase pressure ratio and increase efficiency by using tandem. The geometry of the compressor blade and stage along with its tandem has been obtained ...  بیشتر

فنی و مهندسی هوافضا
Numerical study on enhancement of low speed axial compressor rotor performance under radial inlet distortion via DBD plasma actuators

َAli Khoshnejad؛ Reza Ebrahimi؛ Gholamhosein Pouryossefi

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 116-128

https://doi.org/10.22034/jast.2021.309899.1102

چکیده
  Aero-engine entrance conditions are not always ideal and, for various reasons, inlet distortion may occur and cause inlet blockage and reduction of compressor performance. The aim of this study was to numerically simulate the effects of plasma actuators on the enhancement of low-speed axial compressor rotor performance under radial inlet distortion. First, compressor performance under radial inlet distortion with 15% and 20% blockage and theirs destructive effects on stall margin was investigated. Then, the effect of plasma actuators on rotor loss subjected to inlet distortion was investigated, ...  بیشتر

فنی و مهندسی هوافضا
A Fuzzy Fast Terminal Approach for Tracking a Probe Around an Asteroid

Mahsa Azadmanesh؛ Jafar Dr. Roshanian؛ Mostafa Hassanalian

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1401

https://doi.org/10.22034/jast.2022.362213.1131

چکیده
  This paper employs the fast terminal sliding mode control with the sign and the saturation function to track the landing trajectory of a probe on an asteroid and to further improve the dynamic tracking performance. Then the controller is enhanced by adding the fuzzy control to both fast terminals. To make fair judgments on the performance of the suggested method, the proportional derivative sliding mode control with both the sign function and the saturation function is simulated as well. The two-point barycentric gravitational model is used to describe the weak gravity around the asteroid. The ...  بیشتر

فنی و مهندسی هوافضا
Numerical Study of the Effect of Tip Clearance and Rotor-Stator Distance on the Performance of an Axial Turbine

Amir Akbari؛ Hossein Khaleghi

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1401

https://doi.org/10.22034/jast.2023.295476.1098

چکیده
  The use of unshrouded turbine rotor blades can considerably reduce the weight of an aero engine. However, in an unshrouded high-pressure turbine, the tip leakage flow generates about 30% of the turbine total loss. Another factor which affects the loss in axial-flow turbines, is the axial distance between the rotor and stator. The purpose of the current work is to investigate the impacts of the blade tip clearance and the axial distance between rotor and stator on the performance of a high-pressure axial turbine, by using three-dimensional numerical simulations. Comparing the numerical results to ...  بیشتر

فنی و مهندسی هوافضا
طراحی مسیر بهینه یک ربات پرنده با لحاظ شدن قیود هندسی موانع بصورت رفت و برگشت

شایان دهخدا؛ محمد علی امیری آتشگاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1401

https://doi.org/10.22034/jast.2023.326735.1112

چکیده
  در این مقاله به طراحی مسیر بهینه‌ی یک ربات پرنده چهارپره به‌منظور تحویل کالا به صورت رفت و برگشت پرداخته می-شود. در ابتدا مدل‌سازی دینامیکی پرنده به کمک رابطه‌ی نیوتون-اویلر صورت گرفته و سپس مسئله به‌صورت حداقل تلاش کنترلی برای بالابردن تداوم پروازی مدل شده است. در گام بعد، با گسسته‌سازی معادلات توسط روش ترتیب مستقیم، مسئله بهینه‌سازی ...  بیشتر

فنی و مهندسی هوافضا
Guidance law design for the final stage of the orbit injection problem

Morteza Sharafi؛ مهدی جعفری؛ mojtaba alavipour

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22034/jast.2023.388139.1145

چکیده
  In this paper, optimal guidance law design considering fixed final state and time for the final phase a spacecraft or launch vehicle is investigated and studied. This guidance law, not only satisfied a specific optimality criterion, but it also has the least sensitivity to the initial state’s deviations; which is due to the inclusion of the nonlinear terms in the mathematical modeling using the high order expansions method. The main goal of this research, is to investigate the development and to augment the capability of the high order expansions method for guidance law design. Different ...  بیشتر

فنی و مهندسی هوافضا
Success of the Hybrid Genetic and Particle Swarm Algorithm for a Return Spacecraft from the Atmosphere with an Optimal Trajectory Design Approach to Reduce Aerodynamic Heat Transfer

Alireza Ekrami Kivaj؛ Alireza Novinzadeh؛ farshad pazooki؛ Ali Mahmoodi

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22034/jast.2023.375858.1138

چکیده
  This study aims to investigate the spacecraft returning from the atmosphere. Due to high speed, prolonged flight duration, and numerical sensitivity, returning from the atmosphere is regarded as one of the more challenging tasks in route design. Our suborbital system is subjected to a substantial thermal load as a result of its return at high speed and the presence of uncertainty. In addition, the current study aims to lessen the thermal load in the system to meet the needs of the initial and final conditions through multi-subject optimization, comparison of the two fields of aerodynamics and flight ...  بیشتر

فنی و مهندسی هوافضا
روش هدایت جدید برای رهگیری اهداف ارتفاع بالا مبتنی بر روش کنترل پیش‌بین مقید

محمد یاوری؛ نعمت الله قهرمانی؛ رضا زردشتی؛ J. Karimi

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1402

https://doi.org/10.22034/jast.2023.383679.1143

چکیده
  در این مقاله، یک روش جدید برای هدایت فاز میانی رهگیرهایی که در ارتفاع بالا با هدف درگیر می‌شوند، ارائه گردیده است. بخشی از مسیر حرکت هدف مورد نظر، در خارج از جو می‌باشد. با توجه به کاهش چگالی هوا در ارتفاع بالای محل درگیری و وجود محدودیت فیزیکی در نیروی کنترل برای رهگیرهای با کنترل آیرودینامیکی، حداکثر شتاب جانبی تولیدی فرمان هدایت ...  بیشتر

ابر واژگان

نشریات مرتبط